help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1999 tot uitvoering van de artikelen 3, § 1, 4°, en 6, § 2 en § 3, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, tot aanpassing van bijlage 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 december 1995 tot uitvoering van de artikelen 33 en 34 van hetzelfde decreet en tot aanpassing van het besluit van de Vlaamse regering van 20 december 1995 tot uitvoering van artikel 14, § 7, van hetzelfde decreet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/03/1999
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/05/1999
Pagina:16046
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 5: dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998 voor wat betreft artikel 2, met ingang van
1 januari 1996 voor wat betreft art. 3 en met ingang van 1 januari 1999 voor wat betreft art. 4.