help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/1999
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/05/1999
Pagina:17800
Advies van de Raad van State 28148
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/07/1999 (KB 09/06/1999)

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie "Alle" in de analyse.

Periode van geldigheid van 01/07/1999 tot ...
Opmerkingen Het artikel 11 van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden heft deze wet op, behalve wat de jonge au pairs betreft, voor wie het artikel 4, §§1 en 2, alsook de artikelen 5, 8 tot 11 en 13 van toepassing blijven.