help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 juli 1999 over het openbaar karakter van financiële verrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/07/1999
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/08/1999
Pagina:30448
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 28815
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 27/08/1999 tot 01/11/2009