help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 augustus 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/08/1999
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/09/1999
Editie:2
Pagina:36917
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1999

Periode van geldigheid van 01/10/1999 tot ...