help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 4. März 1999 zur Festlegung des Anfangs- und des Enddatums des Schuljahres sowie der Ferien für das Schuljahr 1999-2000

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 4 maart 1999 tot vaststelling van de begin- en einddatums van het schooljaar en van de vakanties voor het schooljaar 1999-2000


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/03/1999
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/11/1999
Pagina:42960
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 04/03/1999

Opmerkingen schooljaar 1999-2000