help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 november 1999 tot vaststelling van de taalkaders van het Fonds voor Arbeidsongevallen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/11/1999
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/12/1999
Pagina:45050
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie art. 4
Dit besluit houdt op van kracht te zijn zes jaar na de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.


Periode van geldigheid van ... tot 21/07/2006