help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten over de nadere regelen voor het sluiten van gemengde verdragen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/03/1994
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/03/1996
Pagina:4856
Inwerkingtreding / Uitwerking 27/12/1996 (datum van inwerkingtreding van W 20/08/1996)

Periode van geldigheid van 27/12/1996 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
OBHG 11/01/1996  
DVO 19/03/1996  
DCF 18/03/1996  
DRW 20/06/1996  
DDG 10/06/1996  
W 20/08/1996