help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 december 1994 betreffende het financieel beheer van het Vast Wervingssecretariaat als staatsdienst met afzonderlijk beheer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/12/1994
Pagina:32133
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 22898
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1995 behalve de art. 9 tot 16 die in werking treden op 01/01/1996

Periode van geldigheid van 01/01/1995 tot ...