help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 9 mei 2000 - Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur (goedkeuring?)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/05/2000
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 21/06/2000
Pagina:21740
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

De vermelding in het BS toont niet aan dat het MBFO wijzigingen van "normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik" goedkeurt. Het gaat echter zeer waarschijnlijk om een goedkeuring van deze wijzigingen.