help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 mei 2000 tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/05/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/08/2000
Pagina:29346
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 22/04/1999

Periode van geldigheid van 22/04/1999 tot 26/05/2015
Bijlage(n)
Aard Datum    
Statuten 22/04/1999