help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 mei 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 augustus 1969 houdende de voorwaarden waaronder pensioenkassen opgericht op initiatief van één of meer representatieve organisaties van het geneesherenkorps van de tandheelkundigen of van de apothekers kunnen erkend worden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/05/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/05/1981
Pagina:6481
Advies van de Raad van State U - D