help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 1 september 2000 tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 1999 tot instelling van een Departementale stagecommissie bij de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden voor de ambtenaren van de niveaus 2+, 2, 3 en 4


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/09/2000
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/10/2000
Pagina:34202
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking