help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 maart 1995 houdende toewijzing van de voor het jaar 1994 aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen toegewezen middelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/03/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/03/1995
Pagina:5914
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT 1994