help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen van 18 december 2000


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/2000
Aard van de akte: Akkoord geneesheren-ziekenfondsen of tandheelkundigen-ziekenfondsen afgesloten binnen het RIZIV
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/01/2001
Editie:2
Pagina:1665
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 01/01/2001 - 31/12/2002

Periode van geldigheid van 01/01/2001 tot 31/12/2002
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.