help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in artikel 31 van het Scheldereglement, van 29 augustus 2002 houdende vaststelling van het "ETA-besluit Scheldereglement"

Citeertitel: "ETA-besluit Scheldereglement"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Ingetrokken akte !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/08/2002
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/09/2002
Editie:2
Pagina:44105
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2002

Periode van geldigheid van ... tot 29/08/2002
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.