help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Ministerieel besluit van 22 november 2002 tot vaststelling van de bezoldigingswijze van de advocaten belast met het verdedigen van de belangen van de Directie-generaal Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid]
Ministerieel besluit van 22 november 2002 tot vaststelling van de bezoldigingswijze van de advocaten belast met het verdedigen van de belangen van de Bestuursdirectie van de Uitkeringen aan Personen met een Handicap van het Bestuur van de Maatschappelijke Integratie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/11/2002
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/01/2003
Editie:2
Pagina:1330
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2003

Periode van geldigheid van 01/01/2003 tot ...