help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2002 tot vaststelling van de functies van de personeelsleden van het Brussels Instituut voor Milieubeheer die de permanente aanwezigheid van hun titularissen op de werkplaats vereisen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/10/2002
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/04/2003
Editie:1
Pagina:22728
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/2002

Periode van geldigheid van 01/02/2002 tot ...