help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/05/2003
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/06/2003
Editie:1
Pagina:30981
Advies van de Raad van State 33550
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Bevoegdheid van de Vlaamse regering met betrekking tot het bepalen van regels inzake de samenwerking bedoeld in artikel 3, § 1, met inbegrip van het bepalen van erkenningsnormen en/of programmatiecriteria en/of subsidievoorwaarden zoals bedoeld in artikel 3, § 2: 01/01/2006

Periode van geldigheid van 16/06/2003 tot ...