help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 7 februari 2003 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kroatië inzake luchtvervoer, en de Bijlage, ondertekend te Zagreb op 12 maart 1996


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/02/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/09/2003
Editie:1
Pagina:46272
Advies van de Raad van State 33193
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/09/2003 tot ...