help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 oktober 1970 tot vaststelling van de regelen voor het bepalen van de weddetoelagen aan het onderwijzend personeel van de gesubsidieerde inrichting voor zeevaartonderwijs "Hogere Radionavigatieschool te Brussel", en aan het personeel van het Koninklijk werk "Ibis"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/10/1970
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/03/1971
Pagina:2947
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking