help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 september 2004 houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 7 bij de Herziene Rijnvaartakte, ondertekend te Straatsburg op 27 november 2002


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/09/2004
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/01/2005
Pagina:958
Advies van de Raad van State 36661
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/01/2005 tot ...