help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de terugbetaling van de reis-, verblijfs- en representatiekosten van de Voorzitter van het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/06/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/08/2005
Pagina:36265
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1991
Dit besluit treedt buiten werking op de datum waarop de Voorzitter van het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid wordt vervangen door een lid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 februari 2003 tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid tot aanpassing van het statuut van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en tot uitbreiding van haar bevoegdheden


TT

Periode van geldigheid van 01/05/1991 tot 55/55/5555