help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/01/2006
Pagina:3929
Advies van de Raad van State 38095
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Minister die de Middenstand onder haar bevoegdheid heeft, en uiterlijk op 31/03/2006.
Art. 13: 01/03/2007 (KB 17/10/2006)
Art. 14: 01/01/2007

Periode van geldigheid van 31/03/2006 tot ...