help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Regent van 20 februari 1950 houdende wijziging, wat betreft de griffie van het vredegerecht van het kanton Oostrozebeke, van het koninklijk besluit van 15 januari 1928 tot vaststelling van het aantal en van de duur der gewone terechtzittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken, alsmede van de dagen en de uren waarop de griffies van deze rechtbanken toegankelijk zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/02/1950
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/04/1950
Pagina:2779
Advies van de Raad van State 792