help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Ministeriel besluit van 18 juli 2006 houdende de oprichting van het orgaan dat de bevoegdheden uitoefent inzake de rechtspositie van het personeel voor het VEKA]
Ministerieel besluit van 18 juli 2006 houdende de oprichting van het orgaan dat de bevoegdheden uitoefent inzake de rechtspositie van het personeel voor het Vlaams Energieagentschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/07/2006
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/08/2006
Pagina:39119
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 12/06/2006

Periode van geldigheid van 12/06/2006 tot ...
Opmerkingen Artikel 2 heeft geen algemene draagwijdte en wordt om die reden niet geanalyseerd.