help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 18. Oktober 1993 zur Billigung der Urkunde vom 2. Dezember 1992 zur Abänderung der Statuten der Stiftung "Euregio Maas-Rijn"

Decreet van 18 oktober 1993 houdende goedkeuring van de Overeenkomst van 2 december 1992 tot wijziging van de statuten van de stichting "Euregio Maas-Rijn"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/10/1993
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/12/1993
Pagina:28209
Advies van de Raad van State 22329
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking