help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 november 2006 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004 omzettend van richtlijn 2003/90/EG van de Commissie van 6 oktober 2003 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van richtlijn 2002/55/EG van de Raad wat betreft de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/11/2006
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/11/2006
Editie:2
Pagina:60427
Advies van de Raad van State 41490
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2006
Overgangsbepaling: art.3

Periode van geldigheid van 01/04/2006 tot ...