help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 november 2006 houdende diverse maatregelen inzake de loopbaan van het Rijkspersoneel van de niveaus A, B, C en D


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/11/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/12/2006
Pagina:67889
Advies van de Raad van State 41055
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2007
Art. 62 en 64: 01/08/2007
Art. 11, 2°, 59, 1°, 61 en 68: 01/12/2004
Art. 56, 58 en 65: 01/10/2002Periode van geldigheid van 01/10/2002 tot 31/12/2013