help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/11/2006
Aard van de akte: Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/12/2006
Pagina:69066
Advies van de Raad van State 40425
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2007
Artikel 10, 2e lid, artikel 11, § 1, 58, 59, 70 en 74 tot 78: 01/01/2009 (BVCGGC 08/03/2007)

Overgangsbepaling: art. 99, § 3

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot ...
Opmerkingen Datum van afkondiging : zie rechtzetting BS 21/12/2006