help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 februari 1993 tot wijziging van de artikelen 1259 en 1260 van het Gerechtelijk Wetboek, wat de tussenkomst van het openbaar ministerie betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/02/1993
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/05/1993
Editie:2
Pagina:10568
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking