help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/04/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/06/2007
Pagina:31626
Advies van de Raad van State 41063 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Zie ook art. 31dat het temporele toepassinsgebied regelt van de wijzigingen die aan het Gerechtelijk Wetboek worden aangebracht door de artikelen 2, 3, 6, 7 tot 18, 21, 23 en 24 van de wet.

Periode van geldigheid van 22/06/2007 tot ...