help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de wnd. administrateur-generaal van 4 juli 2007 tot wijziging van het besluit van de wnd. administrateur-generaal van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst van 2 mei 2007 tot subdelegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/07/2007
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/07/2007
Pagina:38195
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 12/07/2007 tot 04/01/2009
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Enkel de bepalingen met algemene draagwijdte worden behandeld.