help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/04/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/07/2007
Pagina:38271
  • 16/06/2009 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij W 21/01/2009
  • 25/02/2009 (Duitse vertaling)
    Art. 1, 122 en 157.
Advies van de Raad van State 41643
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning en, uiterlijk, op de eerste dag van de achttiende maand na die waarin de wet is bekendgemaakt in het BS, d.w.z. op 01/01/2009. Deze uiterste datum van inwerkingtreding werd uitgesteld tot 01/01/2012 (de eerste dag van de vierenvijftigste maand na die waarin de wet is bekendgemaakt in het BS) door art. 7 van de wet van 24/07/2008 houdende diverse bepalingen (II), tot 01/01/2013 door art. 16 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (I) en tot 01/01/2015 door art. 31 van de wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie.
Art. 120, eerste lid : 01/11/2008 (KB 01/10/2008)
Art. 157: dag van bekendmaking

Temporeel toepassingsgebied (overgangsbepalingen inbegrepen): art. 154 tot 156

Periode van geldigheid van 13/07/2007 tot 30/12/2014