help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 april 2007 houdende instemming met Het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 22 maart 2005


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/04/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/02/2008
Pagina:5520
Advies van de Raad van State 41497
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 11/02/2008 tot ...