help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 december 2007 tot vaststelling van de weddenschalen van het personeel van het Secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/03/2008
Pagina:13093
Advies van de Raad van State 43272
Inwerkingtreding / Uitwerking Treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 20 december 2007 tot vaststelling van het statuut van het personeel van het Secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen: 01/01/2006 met uitzondering van de bepalingen betreffende het geldelijk statuut die, overeenkomstig de bepalingen voor het Rijkspersoneel, in werking treden op :
1° 1 januari 2002, wat betreft de personeelsleden van niveau D;
2° 1 juni 2002, wat betreft de personeelsleden van niveau C;
3° 1 oktober 2002, wat betreft de personeelsleden van niveau B;
4° 1 december 2004, wat betreft de personeelsleden van niveau A.

Overgangsbepalingen: art. 4

Periode van geldigheid van 01/01/2002 tot ...