help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/08/1990
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/10/1990
Pagina:20101
  • 17/02/2012 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij de W 27/03/2006
Advies van de Raad van State 19826
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/10/1990 tot ...