help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/06/2008
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/06/2008
Editie:2
Pagina:30529
 • 10/07/2009 (Duitse vertaling)
  Titel IV, Hoofdstuk I
 • 09/04/2009 (Duitse vertaling)
  Titel I en Titel VIII, Hoofdstukken I en II
 • 24/03/2009 (Duitse vertaling)
  Titel IV, Hoofdstuk II
 • 22/12/2008 (Duitse vertaling)
  Art. 20 en 21, 33, 35 tot 42, 59 tot 62, 75 tot 78
 • 19/12/2008 (Duitse vertaling)
  Titel IV, Hoofdstuk III
 • 30/07/2008 (Rechtzetting)
  Art. 88, 91 en 92
 • 16/07/2008 (Rechtzetting)
  Art. 5
Advies van de Raad van State 44247
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie art. 21, 23, 31, 62, 70, 71, 74
Art. 2: 01/01/2007
Art. 3 tot 8: 10de na bekendmaking
Art. 9: 01/10/2007 (wat betreft de twee koninklijke besluiten van 14/09/2007) en 05/12/2007 (wat betreft het koninklijk besluit van 29/11/2007)
Art. 10: 10de na bekendmaking
Art. 11: 31/05/2007
Art. 12 tot 19: 10de na bekendmaking
Art. 20: 01/07/2008
Art. 22, 1°: 01/06/2006
Art. 22, 2°: 01/01/2007
Art. 24 tot 29: 10de na bekendmaking
Art. 30: 01/01/2008
Art. 3 tot 42: 10de na bekendmaking
Art. 43: 27/04/2007 (wat betreft de bekrachtiging van art. 67 van het koninklijk besluit van 21/04/2007) en 31/08/2007 (wat betreft de bekrachtiging van al de andere bepalingen van hetzelfde besluit)
Art. 44: 31/08/2007
Art. 45 en 46: 27/04/2007
Art. 47 tot 49: 31/08/2007
Art. 50: 01/01/2008
Art. 51en 52: 31/08/2007
Art. 53: 15/05/2007
Art. 54: 31/08/2007
Art. 55 tot 58: 26/06/2008
Art. 59 tot 61: 16/06/2008
Art. 63 tot 68: 26/06/2008
Art. 69 en 71: 01/07/2005
Art. 73: 01/09/2005
Art. 75 tot 95: 26/06/2008



Periode van geldigheid van 01/07/2005 tot ...
Opmerkingen 1) De koninklijke besluiten die ter uitvoering van art. 79 worden genomen hebben geen gevolgen indien zij uiterlijk op 31/07/2009 niet worden bekrachtigd.

2) Art. 79: de Koning kan wettelijke bepalingen wijzigen. De artikelen 52 en 53 werden niet geanalyseerd, omdat ze betrekking hebben op teksten met een individuele draagwijdte (art. 80).