help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 december 2009 (lees: 17 december) tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1996 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/12/2009
Editie:1
Pagina:80490
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 46392
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/2010

Periode van geldigheid van 01/02/2010 tot ...
Opmerkingen Datum van de akte: de datum van het bekendgemaakte opschrift is "16/12/2009" maar deze datum stemt niet overeen met de datum die wordt vermeld bij de ondertekening, d.w.z. "17/12/2009". In afwachting van een eventuele bekendmaking van een rechtzetting wordt de datum van de ondertekening weerhouden.