help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Wet van 21 februari 2010 tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering]
Wet van 21 februari 2010 tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering en tot opheffing van artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/02/2010
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/03/2010
Pagina:15125
  • 23/06/2010 (Duitse vertaling)
    Hoofdstukken 1 (art. 1), 4 (art. 4), 5 (art. 5) en 6 (art. 6)
Advies van de Raad van State 47167
Inwerkingtreding / Uitwerking 20/04/2019 (KB 29/03/2019)

Art. 6: 10de dag na bekendmaking

Temporeel toepassingsgebied: art. 5: "De artikelen 2, 3 en 4 zijn van toepassing op de zaken die hangende zijn op het moment dat ze in werking treden."

Periode van geldigheid van 21/03/2010 tot ...