help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wijziging van 9 december 2010 aan de statuten van DE POST, naamloze vennootschap van publiek recht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/12/2010
Aard van de akte: Statuten van een openbare instelling of een overheidsonderneming
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/01/2011
Pagina:841
Inwerkingtreding / Uitwerking 17/01/2011 (dag van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot goedkeuring van deze wijziging aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht De Post)

Periode van geldigheid van 17/01/2011 tot ...
Opmerkingen Datum van de akte: deze datum wordt afgeleid uit de 3de lid van de aanhef van het koninklijk besluit tot goedkeuring van de voorliggende wijziging aan de statuten.

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 06/01/2011