help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 november 1991 houdende vaststelling van de modaliteiten tot toekenning en wijziging van de affectatie en de administratieve standplaats, alsmede tot detachering, van de personeelsleden van de Regie der Gebouwen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/11/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/02/1992
Pagina:2821
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 16/12/1991