help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 217128 van 6 januari 2012

"De Raad van State vernietigt het besluit van 19 juni 2009 van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen”, voor wat betreft het deelproject 1J “woongebied Groeningen”."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/01/2012
Nummer: 217128
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepaling: 19/06/2009

Periode van geldigheid van 19/06/2009 tot 05/01/2012