help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 december 2011 houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/2011
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/01/2012
Pagina:4768
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/2012

Periode van geldigheid van 01/02/2012 tot 31/01/2013
Opmerkingen Art. 18 van de ordonnantie van 22 november 1990 houdende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalt dat de prijzen van de plaatsbewijzen door de Regering worden vastgesteld op voorstel van de raad van bestuur van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel. Art. 2 van dit besluit stelt echter vast dat de prijzentabellen die door hem worden vermeld worden "goedgekeurd".