help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2012 tot vaststelling van nadere regels voor de bijdragen van de sociale woonactoren in de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen]
[Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2012 tot vaststelling van nadere regels voor de bijdragen van de sociale woonactoren en de private actoren in de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen]
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2012 tot vaststelling van nadere regels voor de bijdragen van de sociale woonactoren in de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/01/2012
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/02/2012
Editie:1
Pagina:7991
Advies van de Raad van State 50632
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 1. voor wat de VMSW en de SHM’s betreft: 01/01/2012;
2. voor wat de andere sociale woonactoren dan de SHM’s betreft: 01/01/2012, met uitzondering van art. 2, hoofdstuk 2 en art. 33: te bepalen door de Regering: 01/01/2013 (BVR 21/12/2012, art. 89)
2,1°: art. 2, en hoofdstuk 2 (art. 4 tot 8) voor wat de sociale verhuurkantoren betreft: 01/01/2013 (BVR 20/07/2012, art. 24)

Buitenwerkingtreding: overgangsbepalingen (BVR 11/09/2020, art. 7.12 tot 7.51)

Periode van geldigheid van 01/01/2012 tot 31/12/2020