help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 maart 2012 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren (PC 119)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/03/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/03/2012
Pagina:15974
Advies van de Raad van State 50662
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 4

Periode van geldigheid van 16/03/2012 tot ...
Opmerkingen 1) Dit besluit behoort tot de categorie van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken in de ondernemingen die onder een bepaald paritair (sub)comité ressorteren. De besluiten van deze categorie worden enkel in de databank opgenomen als het ontwerp ervan aan het advies van de Raad van State werd voorgelegd.

2) De wijzigingen bij dit besluit worden enkel opgenomen indien het wijzigend ontwerp aan het advies van de Raad van State werd voorgelegd.