help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 november 2012 tot opheffing van het ministerieel besluit van 10 juli 2000 tot vaststelling van de grenswaarden voor totale vluchtige-basestikstof (TVB-N) voor bepaalde categorieën vis en de te gebruiken analysemethoden en tot opheffing van het ministerieel besluit van 31 augustus 2000 tot vaststelling van de voorschriften met betrekking tot de visuele controle voor de opsporing van parasieten in vis


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/11/2012
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/11/2012
Pagina:76262
Advies van de Raad van State 51918
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 09/12/2012 tot ...