help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 18 maart 2013 betreffende de wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 2011 tot opsomming van de aangelegenheden waarvoor na het gunstige advies van de Inspecteur van Financiën geen begrotingsakkoord meer vereist is, vermeld in artikel 8bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 18/03/2013
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 26/04/2013
Page:25327
Avis du Conseil d'Etat 52505
Entrée en vigueur / Effet 27/04/2013 ("op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Période de vigueur du 27/04/2013 au ...