help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III « Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen », in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/08/2013
Editie:2
Pagina:54348
Advies van de Raad van State 52799
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning: volledig uitgevoerd: 09/05/2014 (KB 26/03/2014)

Periode van geldigheid van 09/05/2014 tot ...