help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 december 2013 tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (II)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/02/2014
Pagina:9247
Advies van de Raad van State 53312 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/2014 ("op de eerste dag van de derde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/05/2014 tot ...