help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 betreffende de ontwikkelingsdoelen voor opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2 in het buitengewoon secundair onderwijs


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 05/09/2014
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
  Acte confirmé
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 20/03/2015
Edition:3
Page:18025
Avis du Conseil d'Etat 56450
Entrée en vigueur / Effet Schooljaar 2015-2016 (DVO 27/02/2015, art. 3: "De ontwikkelingsdoelen, opgenomen in de bijlage bij het besluit, vermeld in artikel 2, treden in werking vanaf het schooljaar 2015-2016.")

Période de vigueur du 01/09/2015 au ...
Remarques Advies RvS: de aanhef vermeldt een onjuist nummer.